Öppet brev till Lena Posner-Körösi

Publicerat i JIPF-bladet.

 

Till Lena Posner-Körösi

ordförande i Judiska församlingen i Stockholm

Hej, det är lätt att känslorna tar överhanden när vi minns Förintelsen. Jag tror därför att det är särskilt viktigt att vi med judisk identitet vinlägger oss om att hålla huvudet kallt när vi bemöter antisemitismen. Att vi själva pekar på och bekämpar demokratiska brister i staten Israel, att vi undviker svepande formuleringar om antisemitism hos t ex muslimer och att vi lär oss att inte blanda ihop religion, politik och judehat i en enda röra. Om vi brister härvidlag kan våra goda avsiker bli en bumberang som ger antisemiterna gratispoäng.

Detta är bakgrunden till mitt öppna brev till dig, som jag hoppas att du besvarar på ett klargörande sätt. Du får ett undertecknat orginal per post. Brevet bifogas.

Vänligen, Lasse Wilhelmson

 

Öppet brev till Lena Posner-Körösi (ordförande i Judiska Församlingen i Stockholm) angående tal till minnet av Auschwitz befrielse för 58 år sedan

Med anledning av ditt tal i Stockholms stora synagoga den 27 januari 2003, som jag tagit del av via “Israel information” på Internet, vill jag ställa tre frågor till dig.

1. Du inleder ditt tal med hur viktigt det är med kamp ”mot antisemitism och mot alla former av rasism och förtryck” och vikten av ”demokrati och människors lika värde”.

– Är du beredd att aktivt verka för att icke-judiska medborgare inte diskrimineras i Israel? Jag åsyftar här b l a att icke-judiska medborgare (20%) inte kan förvärva statsägd mark, att ett stort antal arabiska byar i Israel inte har legal status som bosättningsorter och därför saknar tillgång till allmän service, energi, vatten mm., samt att judar inte kan gifta sig med icke-judar.

2. Du säger “Ett växande antal muslimer i Sverige har på senare tid gett uttryck för sitt judehat i både ord och handling”.

– Kan du redovisa vad Du har för belägg för detta? Det är ju en allvarlig anklagelse mot människor med en viss trosuppfattning.

3. Du avslutar ditt tal sålunda: “Låt också denna dag bli en vändpunkt i kampen mot alla former av antisemitism. Jag säger alla – också den typen av judehat som framförs som religiös retorik om heligt krig eller som döljer sig bakom ensidig och onyanserad kritik mot staten Israel.”

– Anser du att uppfattningen ”Sionismen är den politiska ideologi som legitimerar den judiska staten Israel som ett expanderande kolonialt projekt” tillhör någon av de två typer av judehat som du här nämner?

Med vänlig hälsning

Lasse Wilhelmson
medlem i Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF)
Vihemsvägen 3, 183 60 Täby, tel. 08-756 06 67

Anm. Detta brev skickades den 1 februari 2003 och besvarades aldrig. 

Kommentarer inaktiverade.