Sagt om boken Är världen upp och ner?

Hur var det möjligt att sionisterna bara kunde bestämma att världens judar skulle ta land av palestinierna för att upprätta det nya Israel? … Efter att ha läst Lasse Wilhelmsons bok börjar jag förstå varför ”j-ordet” är så tabubelagt … Det judiska har blivit tabu, menar han. I synnerhet om man kopplar ”judiskt” till ”makt”… Hans bok avslöjar en djup kunskap och insikt när det gäller omvärlds- analyser, … med mera. (Pia Hellertz  fil.dr., socionom och författare)

Tack Lasse för en märklig manifestation… Genom inledningen om hönsen får man en bild av för sorts person du är  vilket känns viktigt… Ibland tänker jag lite på Göran Palms ganska fria och provokativa stil i ”En Orättvis Betraktelse”. (Gunnar Thorell, socialarbetare och skribent)

Den som inte är så insatt i Palestinafrågan bör absolut läsa denna bok. Den är unik då den pekar på flera viktiga faktorer i Israels historia och nutid som exempelvis Palestinagrupperna blundar för. (Bloggaren Realisten)

Lasse har öknamnet antisemit idag, men vill man vara brutal, rättvis och logisk, så kan man verkligen inte hitta något sådant. På sida 80 står det: ”Vad är då judisk makt? Ja inte sitter den i generna, i religionen, eller i varje enskild jude. Den sitter i judiska eller sionistiska intresseorganisationer.”  Är det antisemitiskt? Knappast. (Bloggaren Bhalool)

Sionismen är egentligen väldigt komplex, en hel djungel. Lasses bok blir din första machete, för att ta dig an denna djungel. Troligtvis är den 2009 års viktigaste bok. Kunskap är makt. Läs den. (Bloggaren prototokos)

Lasse Wilhelmson har blivit attackerad och kallad förintelseförnekare och antisemit. Ingen text i boken ”Är världen upp och ner?” ger inslag av rasism eller främlingsfientlighet… Boken ”Är världen upp och ner?” ger en hel del tankar och svåra frågor. ”Själv har jag inga svar, men jag har i alla fall kommit så långt i mitt eget sanningssökande att jag kan ställa viktiga frågor – inbillar jag mig” (sid 171) skriver Wilhelmson och det är ju som så, desto djupare man gräver, desto fler frågor dyker upp. (Bloggaren I gryningens ljus)

A New World Order träder i kraft mer och mer för var dag som går. Sionismen är en viktig pusselbit i denna framtida världsordning där yttrandefriheten skall stympas och ett internationellt bankväsende skall regera fritt och styra administrerande politiker. Det Lasse Wilhelmson gjort med sitt senaste verk är att sätta sionismen i ett sammanhang och därtill i klartext. (RL)

Kort sagt, läs Lasses bok och ta diskussionen med honom! Jag delar inte Folket i Bild/Kulturfronts opåkallade avståndstagande från en  kamrat som blev nedslagen på öppen gata av sionistiska ligister i samband med den s k al Quds-demonstrationen 20 september 2009. (Bloggaren Stefan Lindgren, författare)

Särskilt bra tycker jag också om Omars intervjuer med dig. Jag läste honom mycket noga – redan när hans första saker dök upp och han omedelbart blev angripen från alla håll – och jag kunde inte hitta någonting anstötlig. Hans religiösa vurm är ju inte vår sak precis som Marx inte brydde sig om Hess’ vurm för religionen. (Einar Schlereth, journalist och översättare)

Tack än en gång för boken. Läste den över jul helgen. Ju mer man läser om Zionismen ju mer upprörd blir man. När du säger att det största hotet mot fred i världen är israel och Zionismen det största hotet mot mänskligheten, så kan man tycka att det är väldigt starka ord, men ju mer man lär sig, så förstår man att det faktiskt är så. (JE)

Boken Är världen upp och ner? erbjuder en alternativ infallsvinkel i några av de allra viktigaste frågorna i dagens politiska värld, i kontrast mot de vanliga massmedierna som idag mer eller mindre berättar samma historier om det som händer i vår värld. (Bloggaren Politik i Mellanöstern)

Språket i boken är på det hela taget relativt värdeneutralt, men från och till förekommer fraser som ”…hur kul kan det vara att ha sin identitet kopplad till ett rasistiskt tjyvsamhälle som bedriver en folkmordspolitik gentemot de bestulna [palestinierna] ?” Wilhelmson skriver genomgående personligt, aldrig pretentiöst, och med tanke på hans motståndares beräknande hänsynslöshet förlåter man honom en och annan drastisk formulering. (Johannes Schwartz, tidningen Nationell Idag)

Kommentarer inaktiverade.