Varför deltar Aftonbladets ledarblogg i häxjakten på Gilad Atzmon?

Bild: Anders Lindberg AB:s ledarblogg

Uppdaterat den 16 april 2013: Den hycklade Anders Lindberg angriper AB-kolumnisten Monica Gunne för samma brister som han tidigare själv levererade när han angrep Gilad Atzmon.

Den världsledande jazzsaxofonisten och israelfödde Gilad Atzmon är inbjuden med sitt band till Umeå jazzfestival och spelar där den 29 oktober 2011. Atzmon är även sedan länge känd som en av de mest uppmärksammade och framgångsrika kritikerna av judisk mentalitet/ideologi, sionismen och den judiska lobbyn. Han har en judisk fru, judiska barn och delar av hans band är judar. Idag lever Atzmon sedan ett 10-tal år i självvald exil i London med sin familj, eftersom han inte vill leva i ett, som han själv säger, ”stulet land” som utropats i hans och alla andra judars namn.

Atzmon har, i likhet med ett fåtal andra judiska dissidenter, valt att även frigöra sig från och lämna sin judiska identitet bakom sig, till förmån för en oberoende och humanistisk intellektuell hållning som artist och skribent. Han är också aktuell med sin senaste bok ”The Wandering Who?” som redan innan den publicerades har väckt stor uppmärksamhet och nu av allt att döma är på väg att bli en bestseller. En utmärkt och informativ recension av boken finns bland annat på Sourze och Arabnyheter.

Med anledning av framträdandet på Umeå jazzfestival har Svenska kommittén mot antisemitism (SKAM), genom sin ordförande Willy Silberstein och Mathan Rawid dragit igång en förtalskampanj mot Atzmon och angipit arrangörerna, vilket i vanlig ordning följts upp av Expo. Västerbotten Kuriren (VK) hakade på i häxjakten med en intervju av jazzfestivalens chef, under rubriken ”Antisemit till jazzfestivalen i Umeå”. Efter det att Atzmon kontaktat tidningen togs artikeln bort från webben och en intervju infördes med honom i papperstidningen. Man kan förmoda att tidningens ansvarige utgivare Ingvar Näslund fick kalla fötter. Atzmon har tillgång till kvalificerad juridisk expertis. Mönstret är bekant. SKAM initierar, Expo vidarebefordrar till hela mediasverige, varav en del sedan refererar till de förstnämnda.

Det som emellertid förvånar i denna kampanj, är att AB:s ledarblogg av Anders Lindberg fungerar som en megafon i detta drev. Där upprepas budskapet vilket, nota bene, aldrig innehåller några sakargument eller ifrågasättande av källor, utan alltid är reducerat till egna tolkningar av utryckta citat och allmän smutskastning. Man skapar en bild av Gilad Atzmon som gagnar den egna agendan.

I kommentarsfunktionen till AB:s ledarblogg gjorde jag följande inlägg:

Du verkar vara dåligt påläst Anders Lindberg. SKMA och Expo bedriver systematisk häxjakt på alla som kritiserar den judiska staten, den judiska lobbyn (AIPAC i USA) eller de som stödjer dessa, vill diskutera Andra världskriget som en historisk händelse med mera. SKMA:s och Expos ”antirasism” innebär att de aldrig kritiserar Israels apartheidsystem, eller judisk rasism här i Sverige. De är i själva verket sionister och sionismen är vår tids nazism.

SKMA och Expo ägnar sig åt att förstöra israelkritikers liv genom att smeta skit på deras ryggar. Gör tankeexperimentet att de var organisationer som gjorde detsamma under den tid då humanister kritiserade det rasistiska apartheidsystemet i Sydafrika. Och Israel är värre, eftersom de stulit landet Palestina av palestinierna och dessutom fördrivit merparten. SKMA och Expo är som tjuven som ropar ”ta fast tjuven” och stödjer all rasism som har med Israel och judar att göra. Därmed är de själva rasister.
På detta svarade Anders Lindberg:
De uttalanden som Atzmon gjort, och som jag länkar till ovan, är inte någon kritik av Israels politik, av olagliga bosättningar eller brott mot mänskliga rättigheter i Palestina. Lyssna själv på intervjun om bland annat Mein Kampf eller läs hans artikel om Förintelsen som religion. Det är långt, långt över gränsen till rent judehat av en typ vi sett i Europa, och världen, allt för många gånger.
Varpå jag replikerade:

Det är du Anders som kallar Expo antirasistiskt för att ge ökad trovärdighet åt din bloggning som bara är en kopia av den kampanj mot Atzmon som initierades av SKMA, därav min kritik av dessa organisationer och deras häxjakt. Mein Kampf är ett intressant historiskt dokument, som man självklart bör läsa för att kunna förstå det som hände under Andra världskriget. Vad har detta med judehat att göra? Har du själv läst Mein Kampf, eller är du rädd för att bli smittad? Jag kan i så fall lugna dig med att Gamla testamentet är sju resor värre (det har du väl inte heller läst), men likväl ett intressant historiskt dokument.

Åsikten att ”Förintelsen” har blivit en religion grundar sig på att alla som diskuterar Andra världskriget som en historisk händelse och de brott som där skedde mot olika folkgrupper med mera, inklusive judarna (även från de allierades sida), av sionister betraktas som ”Förintelseförnekare”, om inte den officiella bilden av det som brukar kallas för förintelsen behandlas som ett axiom. Denna antiintellektuella hållning är jämförbar med den som tidigare gällde ”gudsförnekelse”. Att ”Förintelsen” ingår i den retorik som motiverar den judiska statens politik och de nykoloniala krigen antar jag att du är bekant med. Vad har detta med judehat att göra?

Ja, jag har lyssnat på hela den radiointervju med Gilad Atzmon som du hänvisar till och jag hoppas att alla som läser din bloggning också gör det (har du verkligen själv gjort det?). Gilad Atzmon sysslar nämligen inte med judar som grupp, utan diskuterar, judisk religion (mycket lite) och främst judisk mentalitet (jewishness), judisk ideologi och sionism, samt judisk makt. Vad har detta med judehat att göra? Jag förmodar att du anser det ok att diskutera romers maktlöshet, eller den mentalitet som ligger bakom det som brukar kallas för hedersmord?

Det verkar dock som om detta blev för mycket för Anders Lindberg, eftersom han efter flera dagar ännu inte publicerat ovanstående replik.

Frågan är nu varför AB:s ledarblogg deltar i detta drev och sedan inte är beredd att ta diskussionen? Är Anders Lindberg bara okunnig, eller gör han helt enkelt sitt jobb åt sin husbonde och är mån om sin försörjning? I likhet med flertalet andra journalister inom den svenska mediavärlden.

Täby den 27 oktober 2011
Lasse Wilhelmson
Anm 1. I denna dokumentation finns även den debatt som fördes i Expressen för några år sedan med anledning av Gilad Atzmons medverkan i ett stort seminarium på ABF-huset i Stockholm.
Anm. 2  Jag kan idag konstatera att Anders Lindberg nu, eftet det att jag publicerat ovanstående artikel, har tagit bort sin egen kommentar till min första, vilket redovisas ovan. Kanske har även ledarredationen på AB, i likhet med Västerbotten Kuriren fått kalla fötter, men det är väl bara en from förhoppning. Den som ser får leva.
Anm. 3  Följande anmälan av Anders Lindbergs bloggning har gjorts och sänts mig för kännedom
”Jag gjorde en anmälan på hans artikel och kommentarkryssade för  `Bristande respekt för människors särart, privatliv, kulturell tillhörighet eller nationalitet.´och skrev sedan:

Anders Lindberg gör gällande avs Gilad Atzmon 
`Det är långt, långt över gränsen till rent judehat av en typ vi sett i Europa, och världen, allt för många gånger.´Gilad Atzmon har i Lindbergs artikel utpekats som en judehatare. Gilad diskuterar i sina texter judisk ideologi och sionism. Sionism kan till exempel vara just sådana artiklar som just Anders Lindberg skrev och som denna anmälan avser. Dvs att oprovocerat utropa antisemit och judehatare i mening att misskreditera en person som kritiskt granskar odemokratiska och rasistiska politiska ideologier. Gilad Atzmon bör få möjlighet att ge kommentar till artikeln som är ett bra exempel på hur man kränker enskilda individer och som menligt påverkar deras möjlighet i sin yrkesutövning. Om inte innehållet artikeln speglar AB:s värdegrund och syn på människorättskonventionen bör Anders Lindberg göra tillägget att det är hans alldeles egna funderingar han ger uttryck för. ”

Anm. 4 Artikeln finns nu också på Arabnyheter och Sourze.

Anm. 5 Se även denna artikel

Anm. 6 Den hycklade Anders Lindberg angriper AB-kolumnisten Monica Gunne för exakt detsamma som han tidigare själv angrep Gilad Atzmon.

Kommentarer inaktiverade.