Nu uppdaterat: Öppet brev till stiftelsen Expos ordförande Charles Westin

Detta brev har nu delvis besvarats (fråga nr 5) den 13 februari och fortsatta svar utlovas senare. Undertecknad ber dock om ett förtydligande. Brevväxlingen redovisas fortlöpande nedan.

Öppet brev till stiftelsen Expos ordförande Charles Westin

Hej Charles

Med anledning av artiklar i flera tidningar, bland andra SvD den 20 januari 2012, ”Hugo Stenbeck anmäld för rasistiskt påhopp” , samt att du 2004 undertecknade ett upprop ”Häv ockupationen av Palestina – riv Muren” skulle jag vilja ställa några frågor till dig i egenskap av ordförande för stiftelsen Expo.

Stiftelsen säger sig ju arbeta mot ”rasistiska tendenser i samhället” och dess tidning Expo och nyhetssajt Expo.se  ”har en kontinuerlig bevakning och analys av den organiserade intoleransen i Sverige och världen”.

1. Har stiftelsen Expos styrelse diskuterat Hugo Stenbecks påstådda ”rasistiska påhopp”?  Vad kom ni i så fall fram till? Om inte, vad tycker du själv?

Denna fråga torde vara viktig för Expos anseende och trovärdighet, eftersom Hugo Stenbeck är arvtagare inom familjen Stenbeck som bildat TV 3, där flera av Expos medarbetare arbetar, eller har arbetat.

2. Hur ser du på det faktum att Expo.se kommenterat detta först idag, fem (5) dagar efter det att det blivit allmänt känt?

Anledningen till min fråga är att Expo alltid sätter en ära i att vara först med att hänga ut personer som man anser vara rasister eller antisemiter, ofta med bild och även utan att de begått någonting brottsligt i anknytande frågor, vilket är fallet med Hugo Stenbeck.

3. Hur ser du på Expos samarbete med Martin Fredriksson, AFA-aktivist och dömd för misshandel med mera?

Frågan gäller dock inte bara hans olika brottsliga gärningar, som torde vara politiskt motiverade. Han arbetar dessutom inom tidigare nämnda  TV3 och driver ett mediaföretag tillsammans med Robert Achberg, tidskriften Expos ansvarige utgivare och medlem i stiftelsens styrelse.

4. Ser du något problem med att Cecilia Stegö Chilo är medlem i Epos styrelse?

Som du säkert minns, så tvingades hon att avgå som moderat kulturminister 2006, bland annat på grund av att hon anlitat arbetskraft svart och ”av princip” vägrat att betala TV-avgift, vilket ledde till en omfattande massmedial uppmärksamhet.

5. Står du fortfarande bakom din namnunderskrift till inledningsvis nämnda och redovisade upprop från 2004, eller har du ändrat uppfattning?

Anledningen till min fråga är att uppropet bland annat mycket tydligt slår fast att Israel är en rasistisk apartheidstat med lagar som särskiljer judar från icke-judar, samt att just detta påpekande idag, åtta (8) år senare, av Expo verkar ses som ett uttryck för antisemitism.

6. Hur ser du på frågan att Expo aldrig kritiserar den judiska apartheidstaten, de organisationer här hemma som mest energiskt stödjer densamma, eller de personer som aktivt propagerar för Israel, inte som en demokrati med lika rättigheter för alla medborgare oavsett religiös eller etnisk tillhörighet, utan som en judisk stat?

Dessa uttryck för rasism ryms mycket väl inom den verksamhet som Expo själv formulerar som sin uppgift, men av någon anledning aldrig behandlar. Expo anser sig ju vara en ”antirasistisk, demokratisk och ideologiskt obunden organisation”.

Ja, det var några frågor till dig Charles. Jag hoppas att du inte tar det personligt, utan som ordförande i stiftelsen Expo. För min egen del har jag enbart positiva erfarenheter av dig som person, från den tid då vi deltog i fredsforskningsgruppen vid Stockholms universitet och även skrev en uppsats tillsamman i detta ämne i mitten av 1960-talet.

Senast jag skrev ett öppet brev till en offentlig person var 2003 till Lena Posner-Körösi dåvarande ordförande i Judiska församlingen i Stockholm.  Hon har ännu inte svarat. Jag hoppas att du är lite snabbare i vändningarna.

Täby den 25 januari 2012

Med vänlig hälsning

Lasse Wilhelmson

Svar från Charles Westin

Från: Charles Westin <charles.westin@yahoo.com>
Datum: må 13 feb 2012 11.58.15 GMT+01:00
Till: ”lassewilhelmson@bredband.net” <lassewilhelmson@bredband.net>
Ämne: öppet brev
Svara till: Charles Westin <charles.westin@yahoo.com>

Hej Lasse,

jag uppmärksammade först igår ditt öppna brev. Jag kan inte svara på  frågorna som har med Expos verksamhet att göra eller med dess styrelseledamöter utan att ha tagit upp det med styrelsen. Vi har inte haft något styrelsemöte ännu detta år.

Vad beträffar min personliga uppfattning om Israel-Palestina har jag inte ändrat uppfattning. Jag anser att en förutsättning för en tvåstatslösning är att samtliga judiska bosättningar på palestinskt territorium måste bort, att muren ska rivas, att ockupationen av palestinskt territorium ska upphävas, att både en palestinsk stat och en israelisk stat ska existera, med fullvärdig demokrati.

Jag återkommer med svar på de andra frågorna efter nästa styrelsemöte med Expo.

Tack för den vänliga hälsningen.

Vill bara nämna att jag skulle på möte i Oslo för tio tolv år sedan, men p g a felbokning stod jag utan hotellrum. Hotellet jag skulle bott på ordnade ett rum, lustigt nog uppe på kursgården/hotellet Voxenåsen. Det väckte förstås minnen från vår vistelse där mer än trettio tidigare. Det var utbyggt, men annars fortfarande sig likt. Tog trikken ned till stan på kvällen.

Med vänlig hälsning,

Charles W.

Svar från Lasse Wilhelmson

Tack för svar Charles,

Jag ser att du bara delvis har besvarat fråga nr 5 och lovar att återkomma med övriga. I väntan på det skulle jag önska ett förtydligande av ditt svar. Varken det upprop du tidigare undertecknade eller min fråga rör önskvärdheten av en en-statslösning eller en två-statslösning i området mellan Medelhavet och Jordanfloden. Läs gärna om uppropet och min fråga 5 med förklaring.

a) Innebär ditt svar att du fortfarande anser att Israel är en rasistisk apartheidstat, vilket framgår av uppropet du undertecknat?

b) Anser du att ett påpekande av detta faktum är ett uttryck för antisemitism?

Jo, visst minns jag Voxenåsen. Det var ju där vi skrev färdigt vår gemensamma uppsats om fredsforskning. I mitten av 1960-talet bildades många forskargrupper med norrmannen Johan Galtung som obestridd förebild, för att snart därefter splittras på frågan om Vietnamkriget. Och visst är det lite ironiskt att den norska fredspriskommittén har lyckats undvika Galtung och i stället upprepade gånger premierat krigsförbrytare – trots den norska nationalismen.

Täby den 20 februari 2012

Med vänlig hälsning

Lasse Wilhelmson

Ny uppdatering 2012-02-22

Dagen efter brevet ovan publicerade Expo artikeln ”Högerextremister misstänks för vandalism”. Den handlar om judiska bosättares rasistiska handlingar på Västbanken. För icke-judarna i Palestina spelar det nog inte så stor roll om herrefolket i apartheidsystemet mellan Medelhavet och Jordanfloden är höger-eller vänsterextremister. Sionismens bosättarstat var ju dessutom åtminstone fram till dess ensidiga utropande 1948 ett vänsterprojekt. Se vidare ”Vad är sionismen?”

Uppdaterat 2012-03-09

Tack för nytt svar Charles

Dessvärre besvarar du inte fråga nr 5, det vill säga om du fortfarande står för din underskrift i uppropet som du underteckat tillsammans med över 200 andra – främst forskare och kulturpersonligheter (Se även bilaga). Du skriver i ditt senaste svar:

“5. Frågan rör inte Expo och jag har svarat privat.”

Du får ursäkta, men jag har svårt att förstå att undertecknandet av ett upprop i vilket Israel framställs som en apartheidstat inte skulle ha med Expo att göra, eftersom Expo aldrig angriper dem som försvarar denna, men väl dem som kritiserar den samma – trots sin “antirasistiska och demokratiska” värdegrund. Här är dessutom stiftelsens egen ordförande en av undertecknarna.

Jag väljer därför att tillsvidare inte publicera hela ditt offentliga svar, som i sammanhanget nu blivit totalt irrelevant, eftersom du inte anser att fråga 5 rör Expo.  Om du har en annan uppfattning, så går det ju bra att publicera det i stiftelsens tryckta tidskrift, på Expo.se, eller skicka till de som eventuellt är intresserade .

Utöver det som redan framgår i mina två tidigare brev, har jag inget mer att säga dig i egenskap av ordförande för stiftelsen Expo – och offentlig person.

Täby den 9 mars 2012

Vänligen

Lasse Wilhelmson

Bilaga: Uppropet, inklusive undertecknare.

Kommentarer inaktiverade.