Gina Dirawi, Melodifestivalen, drevet i Media, Palestina och vänstern – Lasse Wilhelmson intervjuas av ArabNyheter

Lasse Wilhelmson har en judisk mor och en svensk far. Han bodde några år i Israel i början av 1960-talet. Han arbetade tidigare som universitetslärare och senare med andra former av utbildning. Lasse har en lång erfarenhet av politiskt arbete, i bland annat 68-rörelsen, Vietnamrörelsen, fackföreningsrörelsen och som lokal politiker i sin hemkommun Täby norr om Stockholm. Oftast i ledande positioner. Numera är han pensionär och ägnar sin tid åt att skriva, sin stora familj och sina höns. Lasse identifierar sig inte längre som jude eller marxist, utan ser sig som en oberoende humanist.

Först publicerat i ArabNyheter.

Uppdaterad den 7 februari 2013, Gina Dirawi om ”nationalismen” (underst)

ArabNyheter: Varför tror du att attacken mot Gina Dirawi blev så stark och omfattande?

Lasse Wilhelmson: – Av flera skäl. Hon är ung och en populär förebild för många ungdomar. Hon är kvinna och ett uttryck för feminism. Hon representerar mångkulturen genom sin släktbakgrund. Hon är dessutom vacker och verbalt begåvad. Hon uppfyller med andra ord alla de krav som den svenska kultureliten kan önska av en programledare som har miljoner tittare i STV.

Det har dock redan från början funnits ett problem. Hon har en palestinsk släktbakgrund och har sedan flera år visat sig ha god kännedom om palestiniernas öde och de brott som de som stulit deras land gjort sig skyldiga till. Hon har också gett uttryck för sina åsikter om detta. Problemet hänger ihop med att det dominerande ägarintresset inom svensk media – och följaktligen inom den journalist- och kulturnomenklatura som är beroende av detta för sin försörjning – anser att hon har fel åsikter i de frågor som handlar om Palestina och att dessa åsikter därför måste hållas under kontroll.

Säkert har man övervägt att ha en judinna som programledare i stället, men det är ju inte heller det helt oproblematiskt, eftersom det skulle bekräfta ägarintresset och därmed riskera att bli politiskt kontraproduktivt mot bakgrund av Israels politik. Bättre då med en ”motståndare” som gör jobbet åt dem. Men jag är inte så säker på att Gina Dirawi kommer att nedlåta sig till att bli en ”nyttig idiot”. Men vem vet, hennes manlige parhäst som programledare i Melodifestivalen kanske har någon slags judisk anknytning, eller är en Sabbath goy? (1) Vi får se om de har blivit instruerade att göra någon markering under Melodifestivalen.

Gina Dirawi har ju blivit angripen för sina åsikter tidigare, men denna gång blev det för mycket, när hon på sin blogg rekommenderade min bok ”Är världen upp och ner?” som kvällsläsning. Jag är ju numera Sveriges ”värsta antisemit”, efter den senast häxjakten i alla svenska media, som Expo startade. Särskilt som jag anser att palestinierna skall få tillbaks sitt land. Det kanske var det Åsa Linderborg i AB åsyftade när hon skrev att jag ”anser att Israel som nation skall utplånas”. Det är väl så Netanyahu brukar uttrycka sig. Dagens vänster, men även marxismen, har hela tiden matats med judisk ideologi.

Men det finns också ett större politiskt sammanhang. Världen står inför ett nytt världskrig där israeliska intressen väger tungt och den judiska staten håller på att falla ihop. Då blir kampen om människors tänkande och propaganda en försthandsfråga.

Tror du att Gina Dirawi läste din bok och att det var för att hon gillade den som hon rekommenderade den som ”kvällsläsning” på sin blogg?

– Jag har skrivit en del om detta och om reaktionerna på hennes rekommendation med mera, men det publicerar jag inte nu. Det kommer i min nästa bok.

Har attackerna på dig skadat dig, eller har de varit bra på något sätt?

– Jag har redan sedan länge varit kultur- och journalistnomenklaturans främsta hatobjekt när det gäller frågor som rör Palestina, sionismen och judisk makt. Det är alltid jobbigt att bli officiellt utsedd som ett ”avskum” av dem som varken känner mig eller läst det jag skrivit. Men nu blev jag utsedd till ”riksantisemit”. Till och med chefen för Sveriges TV ansåg sig tvungen att uttala att jag är ”en ökänd antisemit”, utan att veta vem jag är, vad jag gjort i livet, eller läst vad jag skrivit. Men det ingår ju i hennes arbetsuppgifter.

Det är klart att jag blir påverkad och är inte mer än en människa. Jag har ju en stor familj och många vänner. Alla påverkas, men det är också bra att bli angripen av fienden. Det visar att jag har rätt, eller åtminstone ligger nära sanningen i alla de frågor som rör Palestina, judisk mentalitet, sionismen och judisk makt.

Fler människor vaknar och förstår att media är ett propagandaorgan för dem som har makt och att det är något skumt med alla tabun som rör dessa frågor. Och att jag aldrig får gå i svaromål, enligt god publicistisk sed i Sverige. Men jag har fått sälja mycket böcker tack vare uppmärksamheten.

Vänstern stödjer ju palestinierna, men enligt din uppfattning är de sammankopplade med sionismen. Kan du förklara vad du menar?

– Större delen av det som brukar kallas för vänstern har ett långvarigt äktenskap med sionismen. Det har sin grund i att sionismens anfader Moses Hess var Karl Marx mentor in i socialismen, judarnas dominerande ställning i statskuppen i Ryssland 1917 och de marxistiska judarnas ledande roll i erövrandet av Palestina och formandet av den judiska staten. Men även beroende på att Sovjetunionen var drivande i FN 1948 för att uppta den självutnämnda Judiska staten som medlem, med mera. Dock tror jag inte att alla är medvetna om detta, men klart är att dessa frågor aldrig diskuteras i dessa kretsar, trots att allt sedan länge är väl etablerade historiska fakta.

Både större delen av vänstern och Sverige demokraterna (SD), som är det mest israelvänliga partiet i Sveriges riksdag, anser ju att Israel skall bestå som judisk stat i Palestina (sionismens kortsiktiga mål) och att de fördrivna palestinierna bara kan få komma hem i symbolisk mening. Men enligt min mening är vänstern ganska ointressant idag. Till skillnad från de nationella har den sedan länge helt försummat problemen med Sveriges nationella oberoende, massinvandringen och judisk makt.

Mest sysslar vänstern med att peka ut alla som inte tycker som dem som ”nazister” eller ”rasister”. De tycks dock helt omedvetna om att alla som anser att den judiska staten skall bestå är just rasister, åtminstone i denna fråga. Mer om vänstern och de judiska marxisterna finns i ett appendix till den förra intervjun som ArabNyheter gjorde med mig. (Länken till den finns underst, anm AN).

Hur ser du på framtiden för den entitet som kallas för Israel i Mellanöstern, eftersom de extrema sionisterna går framåt?

– Jag tror inte det spelar någon roll om det är ”extremistiska sionister” eller ”vänstern” som har makten. Bägge vill bevara den judiska staten vilket är oförenligt med palestiniernas enligt FN legitima krav på att få återvända.

Den judiska statens problem med de kvarvarande palestinierna mellan Medelhavet och Jordanfloden har sedan länge varit omöjligt att hantera. Här finns bara en lösning och det är att låta Jordanien och Egypten ta hand om problemet. Antingen genom en slutgiltig fördrivning, eller som ansvariga för ”säkerheten” på Västbanken och i Gaza. Den Judiska staten har ingen framtid och har aldrig haft det. Den håller på att implodera och snart exploderar den.

Tror du att den Judiska staten kommer att attackera Iran?

– De har sedan länge försökt få USA och Nato att göra det jobbet åt dem, som alltid annars. De kommer inte att göra det utan försäkringar om stöd från dessa. Israel är ett mycket litet geografiskt område som inte kan försvaras av dem själva. De har dessutom inte längre, efter det att Hizbollah besegrade dem i senaste Libanonkriget, soldater som på marken har moral att vinna några avgörande slag. Deras enda vapen är krig på avstånd och kärnvapnen.

Vad tror du om framtiden i Mellanöstern?

– Mer kaos och mer krig som på olika sätt understöds av USrael och Nato, samt deras kujoner i området. Det som oroar, inte bara mig, utan alla med rudimentär kunskap i frågan, är vad Israel kan ställa till med om/när de inser att de inte har någon framtid. Den Judiska staten har länge med framgång utövat kärnvapenutpressning mot resten av världen när de riskerar att inte få som de vill. Det som krävs för en förändring är att det judiska inflytandet över USA:s utrikespolitik bryts. Mycket tyder på att så nu håller på att ske. Den stora frågan är vem/vilka som kan eller är beredda att oskadliggöra denna ”maddog” i Mellanöstern.

Vilken är den bästa lösningen för konflikten mellan de judiska bosättarna och palestinierna, enligt din mening?

– Helt enkelt att den fördrivna palestinerna får återvända hem i enlighet med FN:s resolutioner och att de judar som inte vill leva i sämja och jämlikt med palestinierna återvänder till de länder de kom ifrån. Hur det nya Palestina skall se ut är upp till dem som då lever där att avgöra. Detta är inte bara den bästa lösningen – det är den enda som är moraliskt försvarbar.

Tack för intervjun.

– Det är jag som skall tacka

1) Sabbath goy är en icke-jude som gör tjänst åt judar på Sabbath, när de inte får arbeta enligt judisk religion. Politiskt uttryck för en ”nyttig idiot” till förmån för judiska intressen.

Relaterat

Lasse Wilhelmsons svar till Expo

https://lassewilhelmson.wordpress.com/2012/11/30/svar-till-expos-artikel-tv-profil-tipsar-om-antisemitisk-bok/

LW:s svar till Åsa Linderborg i AB

https://lassewilhelmson.wordpress.com/2012/12/01/svar-till-asa-linderborg-i-aftonbladet/

LW intervjuas av bloggaren Goten

https://lassewilhelmson.wordpress.com/2012/12/10/lasse-wilhelmson-intervjuas-av-gotiska-klubben/

LW intervjuas av ArabNyheter (tidigare intervju, mest om vänstern)

https://lassewilhelmson.wordpress.com/2010/09/09/arabnyheter-intervjuar-lasse-wilhelmson

In English

Lasse Wilhelmson and freedom in Sweden (his two answers to the witch-hunt on him)

https://lassewilhelmson.wordpress.com/2012/12/10/lasse-wilhelmson-and-freedom-in-sweden/

ArabNyheter interviews LW (first interview, most about the left)

https://lassewilhelmson.wordpress.com/2012/05/28/arabnyheter-interviews-lasse-wilhelmson/

Uppdaterad den 7 februari 2013:

I en Intervju i DN uttalar sig Gina Dirawi om ”Nationalism”:

– Han frågade var flickan kom ifrån, och när jag svarade Sverige sade han nej. Maten var till danskarna. Sedan gav han en macka till en femtioårig man som var pigg och glad medan den här fyraåringen i princip hade svimmat. Ibland är folk så dumma, så begränsade i sin nationalitet. Det blev ännu mer tydligt för mig hur mycket jag avskyr nationalismen, att man ska definiera sig utifrån ett land, att säga att du är sådär – jag är såhär.

Det är svårt att vet om Gina blivit instruerad att ta avstånd från ”nationalismen”, eller om hon bara kände på sig att det kanske passade, när hon berättade ovan citerade historia. Hur som helst, så är det ju knappast ett särskilt bra exempel på nationalism. Det är ju ett mycket viktigt begrepp för alla folk och stater och kan betyda väldigt olika saker varav en del är direkt motsatta varandra, men alltid central för alla nationalstater.
Den judiska nationalismen (sionismen) har lett till att judarna har stulit ett land och fördrivit merparten av de palestinier som bodde där. Den palestinska nationalismen handlar om att få återvända till sitt land och/eller få det tillbaka. Och den svenska nationalismen har även den en egen historia med tydliga inslag både från höger och vänster i politiken.
Mer om nationalism: Wikipedia och Metapedia

Kommentarer inaktiverade.