Länk

ISIS, USrael med mera – en sammanfattning

Unknown-12Skrivet av Lasse Wilhelmson

Uppdaterad den 4 oktober 2014: Jag skrev min sammanfattning av ISIS/IS i somras, direkt efter min resa till Mellanöstern och intervjun med AMSI:s talesperson Al- Faidy. Sedan dess har en hel del hänt som visar att denna ”organisation”, dels har fått mer avancerade vapen, dels utökats betydligt. Turkiets roll har också blivit mer uppenbar.

————————————

images-2ISIS/IS (Islamic State of Iraq and the Levant) är det senaste tillskottet under det Al Qaida-paraply som skapades av CIA redan under 1980-talet. ISIS kontrolleras och finansieras av USrael, Storbritannien och Saudi-Arabien för att skapa kaos med terror och false-flag operationer. Syftet är att försvaga och dela upp nationalstaterna i arabvärlden enligt Tel Avivis Oded Yinon plan från 1982.

10441421_1488476774742135_1729449941788970888_n

Al Qaida-grupper med olika fantasifulla namn har av USrael använts för att initiera eller ta över de folkliga uppror som kommit att kallas för ”Den arabiska våren”.

Under de senaste åren utbildade experter från CIA och Mossad islamistiska extremister i läger i Jordanien. Tillsammans med inhyrda yrkesmördare och jihadister med erfarenhet från andra muslimska länder bildades en militär styrka –  ISIS – som bedömare inledningsvis uppskattade till 5 000-10 000 personer och som först sattes in i Syrien och som nu verkar ha utökats. Uppgifter finns också om att ISIS ledare är en judisk Mossadagent, samt att den uppmärksammade halshuggningen av den engelske journalisten James Wright Foley var en bluff.

ISIS kom senare att bli en mindre del av upproret mot Al Maliki. Fredliga demonstrationer 2013 övergick under maj månad 2014 i en länge planerad militär offensiv. Den leds av erfarna officerare från Saddam Huseins tidigare armé och företrädare för de stammar som dominerar i norra och västra Irak – ”The Military Councils for the Revolutionary Tribes”.

Talesmän för dessa, såsom AMSI (Association of Muslim Scholars in Iraq), har tagit avstånd från ISIS illdåd och Baathpartiet har förklarat krig mot ISIS.

Det är uppenbart att de snabba och stora militära framgångarna över Iraks armé, inklusive ockupation och kontroll av miljonstäder, inte kan ha genomförts enbart av ISIS:s begränsade styrkor. Eller att dess illdåd kan få stöd i bredare befolkningskretsar i Irak.

Ändå finns de som på allvar tycks tro att några tusen ”muslimska fanatiker”, som varit välutrustade för sin uppgift, skulle gå iland med allt detta och att deras utropande av ett ”kalifat” skulle ha reell substans utöver skrämselpropaganda för en västerländsk publik.

ISIS främsta uppgift har varit att genom sin grymhet misskreditera islam och det folkliga upproret för Iraks befrielse, till förmån för USraels och deras allierades intressen i Arabvärlden. I själva verket är ISIS det för närvarande främsta vapnet för att åstadkomma den slutstrid mellan den kristna och muslimska världen som länge planerats av världens maktelit. Detta understryks nu av uppgifterna om ISIS:s angrepp på kristna i arabvärlden och uppblåsta hot mot USA. (1)

Underlåtenheten att informera om dessa förhållanden har även lett till att religiöst förblindade och godtrogna muslimska ungdomar från Europa anslutit sig till ISIL.

I mitten på augusti avslutades den första akten i denna politiska teater. Då meddelades att Al Maliki avgått som Iraks president, enligt USA:s och Irans önskemål. Några smärre amerikanska bombangrepp och ett hundratal amerikanska experter mot terrorism har nu avvärjt det påstådda stora hotet från ISIS mot folkgruppen Yazidis. Al Malaki blev för olydig som marionett, liksom tidigare Saddam Hussein och irakierna behövde mera söndring. USA:s och senast även Syriens fortsatta bombningar reser frågan om vad och vem som egentligen bombas?

Blir nästa steg att med hjälp av den nya marionetten i Irak slutföra dess delning i en shiadominerad stat i söder, en sunnidominerade runt Bagdad och väster och en kurdisk i norr? Alltfler tecken tyder nu på att ISIS även blir en förevändning för nya militära insatser från USA och dess allierade i Irak och Syrien.

ISIS roll framöver är dock inte självklar, eftersom dess skapare och uppdragsgivare har delvis olika agendor. Klart är dock att den används för olika syften. Uppgifter finns om att ISIS redan har frilansat som Frankensteins monster – som till slut även dödade sin egen skapare.

Samtidigt sätts militär in för att slå ner upplopp i USA, Israel har just erfarit att Gaza inte kan besegras med konventionella marktrupper och fortsätter därför bombningen av Gaza och allt fler nationer lämnar den sjunkande dollarn. Sverige står utan försvar och har vidöppna gränser för massinvandring.

Det ser mörkt ut.

(1) Samuel P Huntington drog upp riktlinjerna i sin bok ”The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order”, 1996. Zbigniew Brzenzinkis behandlar den geopolitiska strategin i sin bok ”The Grand Chessboard, American Primacy and its Geostrategic Imperatives”, 1997. Makteliten arbetar nu på två frontavsnitt – Ukraina och Syrien/Irak. Att den judiska staten, den judiska lobbyn främst i USA och judiska oligarker och ledande politiker i Ukraina, har en central roll i detta är numera helt öppen inför omvärlden.

 Anm. Lasse Wilhelmson gjorde en reportageresa i Mellanöstern i våras och intervjuade talesmannen för AMSI i Jordanien. Intervjun finns redovisad på hans blogg.

Se även Sniegoski: The Mainstream Media, ISIS, and Iraq War Déjà Vu

Kommentarer inaktiverade.