Analys av PK

Så skapades kulturell marxism och politisk korrekthet, av Lasha Darkmoon

(innehåller en 28-minuters video på Frankfurt skolan)

Huvudsyftet med denna omstörtande tankeskola var att förstöra traditionella, moraliska värderingar och ”göra livet omöjligt” för alla och inleda en ny ålder av nihilism och sexuell dekadens.

Frankfurt-skolan för kulturell marxism var övervägande en judisk rörelse etablerad i Tyskland 1923 under Weimar-republikens storhetstid. Det var då Tyskland var i sitt svagaste och mest sexuellt dekadenta tillstånd efter Första världskrigets katastrof och det orimliga Versailles-fördraget med dess konsekvenser för Tyskland. Detta gjorde inte bara landet till en vassalstat under västmakterna, utan skapade också grogrund för judar som ägde stora mängder av fastigheter här och dominerade inom de flesta yrkesprofessioner.

Det var hyperinflation i Tyskland, som befann sig under stark judisk kontroll. När Hitler kom till makten 1933, samlade sig det tyska folket runt honom som sin räddare undan det judiska inflytandet. Filosoferna i Frankfurt-skolan, nästan alla utom Habermas, packade ihop sina tillhörigheter samtidigt och flydde till Amerika där de möttes med öppna armar av det amerikanska judiska samhället. Här assimilerades de in på Ivy League-universiteten genom gräddfilsprincipen. De började sedan sprida sina giftiga läror över hela Amerika, något de tillåtits göra sedan dess. Som du kanske redan gissat var de två profeterna inom Frankfurt-skolan judiska: Marx och Freud.

Diagrammet nedan visar det invecklade nätverket av förbindelser som härrör från rörelsens största politiska inspiration, Karl Marx (1818-1883). En fanatisk ateist som drevs av ett hat mot kristendomen och traditionella moraliska värden, en slags judisk antikrist som sökte hämnd på världen för förföljelsen av judar under tidigare århundraden:

De två filosofernas teorier – varav en kommunismens fader, den andre grundaren till den bedrägliga kulten som kallas psykoanalys och beskrivs som ett ”vidrigt könsbesatt äckelpotteri” – utvecklades och presenterades som en plausibel modus vivendi av andra judiska tänkare som ”omvärderingen av alla värderingar” och demonteringen av kristendomen och traditionella normer. Sexuell ”befrielse”, feminism, hedonism, homosexualitet, pornografi, drogkultur, avantgarde-konst, materialistisk konsumtion, generell dekadens och systematisk skapande av massdepression var kännetecknen för denna tankeskola. Demoralisering av befolkningen var målet.

För att ytterligare befästa sin ”tysta” kulturrevolution, skapade Frankfurt-skolan följande tolv rekommendationer – alla i syfte att undergräva grunden för samhället och skapa den dystopi vi nu ser runt omkring oss:

1. Skapandet av lagar mot yttrandefrihet och rasism. (I Sverige HMF, lagen om hets mot folkgrupp, med flera)

2. Kontinuerlig förändring i undervisningsmaterial för att skapa förvirring (t ex i läroplaner).

3. Onani-propaganda i skolor/förskolor, kombinerat med homosexualisering av barn och deras förvrängda självbild genom att utsätta dem för barnporr.

4. Systematisk undergrävning av föräldrars och lärares auktoritet.

5. En enorm invandring för att förstöra nationell identitet och underblåsa framtida rasoroligheter.

6. Systematisk marknadsföring av dryckes- och drognyttjande.

7. Systematisk främjande av sexuella avvikelser i samhället.

8. Ett opålitligt rättssystem med fördömanden mot brottsoffer.

9. Beroende av bidragssystemen i samhället.

10. Kontrollera och fördumma genom media. (Sex judiska företag kontrollerar nu 96 procent av världens media. LD).

11. Uppmuntra söndringen av kärnfamiljen.

12. Söndring av kristendomen, dess auktoritet och minskning av kyrkobesökare.

 

De främsta förespråkarna i denna vidriga rörelse var nästan alla judiska: grundaren Felix Weil, Erich Fromm, Hebert Marcuse, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Theodor Adorno, George Lukacs, Claude Levi-Strauss, Leo Löwenthal och många andra. Sigmund Freud, deras ikoniska inspiration, pratade för dem alla när han vände sig till Carl Jung på skeppet som förde honom till Amerika och noterade cyniskt: ”Om bara amerikanerna visste att vi tar med oss pesten till dem!”

Willi Munzenberg, en judisk revolutionär inom Frankfurt-skolan, som öppnade Pandoras ask, förespråkade ovan perverterade samhällsomvandling med sin ofta citerade kommentar: ”Vi måste organisera alla intellektuella och använda dem i syftet att få väst att framstå som motbjudande! Först efter att de har förvrängt alla sina värderingar och gjort samhället mer eller mindre omöjligt att leva i, kan vi driva igenom proletariatets diktatur.”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=C7lhWp7G9rA

Källa