BLOGGEN

voltaireDenna blogg är en sammanställning av Lasse Wilhelmsons artiklar från 2003 och framåt. I högerspalten överst finns NYA INLÄGG. Under finns samtliga artiklar i den ordning de publicerats, med de tidigaste först och de som publicerats på engelska överst. Fler artiklar kommer att översättas till engelska.

Bloggen är för närvarande inte avsedd för kommentarer eller diskussion. Synpunkter på artiklarna emottages dock tacksamt av Lasse Wilhelmson

lassewilhelmson6@gnail.com

Sedvanliga regler gäller för copyright och citat.

Många av mina artiklar finns också på Sourze och i FiB/k:s arkiv.