Kategoriarkiv: Uncategorized

Om de hemliga protokollen, föreläsning av Lasse Wilhelmson i Göteborg den 8 december 2019

https://www.brighteon.com/23e0cbe9-d144-4857-88ac-242f856c8cde?fbclid=IwAR0AckYoS7a-SiiziyAo2ppEGXQBDMiZFpVu49JRDGDLG4uYwv0YTjwbIbY

RADIO CUI BONO 5 februari 2020: Lasse Wilhelmson berättar om världens stora problem och dess orsaker

https://www.spreaker.com/user/10042798/50rcb-lasse-wilhelmson-beraettar-om-vaer?fbclid=IwAR2lkng4nEzfyQjC2fdjHlKvx9BCXJQC1_wKDJl5Vk3etN0MTn-R0hxtUWw

 

Dokumentären om Bechir Rabani med Lasse Wilhelmson

Synpunkter på Det nationalistiska Manifestet, av Greg Johnson, Logik förlag 2019 – samt Alt-right, White Nationalism och Trump.

Etnonationalismen är enkel, självklar och i grunden en förutsättning för mänsklighetens fortbestånd och utveckling. Den står över och är oberoende av religioner och ideologier. Den förespråkar alla rasers/etniska gruppers rätt till existens och i möjligaste mån eget livsrum i den miljö där de utvecklats. Denna artikel handlar om Alt-right rörelsen med fleras missbruk av etnonationalismen.

I boken Det nationalistiska Manifestet diskuterar dess författare och Alt-right rörelsens förgrundsfigur Greg Johnson (GJ), höger och vänster som om det inte funnits eller finns en nationalism även bland marxister. Marxister har tidigare haft ledande roller bland folk som kämpat för sin nations självständighet och för sitt folk mot kolonialism, imperialism, men även mot folkmord. Vietnameser och palestinier är väl kända exempel.

Inom 68-vänstern fanns parollen ”Vietnams sak är vår”, vilket innebar att ett stöd till små nationers/folks kamp för självständighet och territoriella integritet mot supermakterna USA och Sovjet, även är ett stöd för den egna nationen/folket. Det kan liknas vid GJ:s egen deklaration att han är en ”universell etnonationalist” (sid 78).

Folkmordsdiskussionen i boken borde speciellt gälla att till exempel svenskar (europeér) inte skall röna samma öde som palestinierna som blivit undanträngda av den judiska rothschildstaten som har en central roll för globalisterna i deras arbete med en NWO. Helt missar GJ här sionismens roll som den metaideologi som kontrollerar både ”höger” och ”vänster” i politiken och därmed även kontrollerad opposition. Men värst av allt lämnar han frågan om vilka som är våra fiender öppen.

GJ verkar inte förstå att höger/vänster helt enkelt är en sionistisk kuliss som döljer judisk makt. Hela GJ:s diskussion om hur man bör arbeta, reduceras då till vanligt snusförnuft.

De vällovliga försöken att motverka historiska bindningar till händelser och ideologier, stupar dessvärre på till exempel användandet av begreppet Nazism, utan att nämna att det är ett skällsord för nationalsocialism myntat av en jude. Eller att okritiskt omnämna Hitler bland de värsta formerna av totalitarism (sid 108). Eller att det är sekterism att dra in ”perifera frågor” som ”förintelserevisionism” i samarbetet bland nationella (sid 128), trots att tabuet om förintelsen torde vara ett av de största hindren för att rädda den vita rasen. Och det blir knappast bättre när GJ senare slår fast följande:

”Vi har ingen anledning att någonsin sluta lovsjunga visionen om ett fullständigt homogent samhälle, för till och med de mest försynta kulturnationalisterna vet vi innerst inne att våra länder skulle vara bättre platser utan några som helst svarta, eller bruna, eller muslimer.” (sid 145)

Helt plötsligt likställs sålunda en religion med en ras/folkgrupp. Går det bra med judar som GJ själv anser särskilt problematiska då de pushar för massmigration och rasblandning? Och rasliga svenskar som är muslimer, vad med dem?

Genom att inte förankra Det Nationalistiska Manifestet i en metapolitik som står över traditionella ideologier och religioner, samt den traditionella höger/vänster-kulissen med vilken eliten i modern tid splittrar folken, blir manifestet i stora stycken en visserligen välskriven introduktion till etnonationalismen, men samtidigt en snäll och ytlig produkt av en något förvirrad och välkammad akademiker.

Om judefrågan är GJ minst sagt oklar när det gäller judarnas status. Helt korrekt slår han fast att:

”Judar är en starkt rasblandad grupp” (sid 35).

Men senare i boken skriver han:

”För mig finns det fyra politiska grundsatser som vita nationalister inte kan kompromissa med: …. 4. Judar är ett distinkt folk som hör hemma i sitt eget hemland.” (sid 119-120)

GJ påstår alltså – totalt motsägelsefullt – att judarna är ett starkt rasblandat distinkt folk som hör hemma i sitt eget hemland. Det vill säga det Palestina – som efter fördrivningen av merparten av dess urinnevånare koloniserades av bland andra nordturkiska kahzarer, arabiska berber och svarta jemeniter, med judisk religion – som de totalt saknar anknytning till.

Detta är naturligtvis oförenligt med etnonationalismen överhuvudtaget. Den gäller tydligen för alla utom för de utvalda, som dessutom ”råkar” utgöra ett dominerande inslag bland de globalister som idag för ett utrotningskrig mot det vita Väst.

Den judiske bolsjeviken och Israels landsfader Ben Gurion kunde inte ha uttryckt denna sionistiska och globalistiska ståndpunkt bättre än Greg Johnson.

Eller Alt-right grundaren Richard Spencer …

Bild41.jpg

Eller EDL-grundaren Tommy Robinson …

Bild42.jpgGJ verkar även tro att Trump valdes som ett resultat av ”en våg av nationalism” och framstår som helt obekant med de krafter som styr den amerikanska politiken och bestämmer vem som skall få vara president …

Bild12.jpg

Slutord

Den judiska rotshildstaten i Palestina är sionismens kortsiktiga mål. Den är upprättad på stulen palestinsk mark, efter judarnas fördrivning av merparten av palestinierna. Att önska alla rasblandade judar dit – som inte är semiter eller har historisk anknytning dit – innebär en total okunskap om judefrågan. Men även om den anglo-sionistiska makteliten/ globalisterna, inklusive den djupa staten i Väst och Sverige, där den judiska maffian har en dominerande ställning. Att samtidigt hävda svenskarnas rätt till sitt eget land blir då moraliskt hyckleri och praktiskt omöjligt att eftersom man gör gemensam sak med fienden.

”Nationalister” som godkänner den judiska rotschildstatens stöld av Palestina och fördrivningen av palestinierna är i bästa fall nyttiga idioter och i sämsta fall kontrollerad opposition.

Täby den 30 Juli 2019

Lasse Wilhelmson

Relaterat

Carolyn Yeager

”THE ALT-RIGHT IS A DEAD-END BECAUSE IT TAKES THE WRONG STANCE on the alleged “holocaust of the jews” – it accepts this ”holocaust” as an irrefutable fact of history. It also accepts Jews into its own ranks and sees them as a permanent fixture in White countries. This is true of all those who accept having the term Alt Right applied to themselves: Richard Spencer and Daniel Friberg; Kevin MacDonald and Tom Sunic; Jared Taylor, Greg Johnson, David Duke, Henryck Palmgren and Lana Lokteff of Red Ice, and some of the writers at VDare to name just a few that come to mind.”

 

Lasse Wilhelmsons tal på Mynttorget den 10 mars 2019 – Nu spränger vi åsiktskorridorerna! (Video + utskrift av talet)


Lasse Wilhelmsons tal på Mynttorget den 10 mars 2019

5053215s.jpg

Till dig som kommit till Sverige som välfärdsmigrant eller ljugit för att få uppehållstillstånd, vill jag säga: Skulle du vilja att ditt eget fosterland invaderades av människor med en annan etnicitet och främmande kultur utan ambitioner att anpassa sig till ditt lands traditioner och lagar, för att njuta frukterna av dina förfäders arbete, på bekostnad av ditt eget folk? Om svaret är nej, så kanske du förstår att du måste återvandra, om vi inte skall få ett inbördeskrig i Sverige. Detta helt oavsett vad vi tycker om varandra som individer. Vi svenskar har samma rätt som alla andra folk att värna vår kultur, vårt land och dess fortbestånd. Vi är en mycket liten minoritet i världen jämfört med de betydligt större etniska grupper som nu översvämmar vårt land.

Massmigration är det effektivaste vapnet för att utplåna ett folk och en nation EU, FN och globalisterna, med Rothschild och Soros i spetsen, har arrangerat massmigrationen till Europa. Splittrade folk och upplösta nationalstater är en förutsättning för deras NWO. Sverige befinner sig idag i detta krig. Inflödet till Sverige från utomeuropeiska kulturer i syfte att blanda upp den svenska homogena folkstammen och succesivt byta ut den pågår för fullt.

Inför valet 2014 uppmanade statsminister Fredrik Reinfeldt svenska folket att ”öppna sina hjärtan”. Finansminister Anders Borg meddelade syniskt omvärlden och de som bekrigar Mellanöstern och Nordafrika, att vi nu har en ”win-win” situation, där ”de” skapar flyktingar och ”vi” tar emot dem. Underförstått att detta är en lönsam historia för bägge.

Invandringen till Europa består huvudsakligen av välfärdsmigranter som inte är flyktingar som svenska politiker och Media falskeligen hela tiden påstått. De är till övervägande del män i sina bästa år som valt att parasitera på de svenska trygghets- och bidragssystemen, eller bli ankarbarn för senare anhöriginvandring, i stället för att stanna i sitt eget fosterland, försvara och bygga detta. I den krigshandling som massmigrationen innebär, är det rimligt att fråga hur många av dessa män som i själva verket är soldater.

  • Sedan 1980 har Sverige beviljat totalt närmare 2,5 miljoner uppehållstillstånd. Det motsvarar nästan var fjärde person av vår nuvarande befolkning på drygt 10 miljoner.
  • Enbart sedan 2012 beviljades uppehållstillstånd motsvarande ett nytt Göteborg och ett nytt Malmö tillsammans. Ingenting tyder på att den nuvarande regeringen planerar en minskad migration framöver – tvärt om.
  • I år kan de totala kostnaderna för invandringen komma att motsvara en tredjedel av statsbudgeten. Sveriges kommuner och landsting har idag enorma ekonomiska problem på grund av migranterna. Att detta tillsammans drabbar den svenska befolkningen torde vara en självklarhet.
  • Enbart bidrag till migranter dränerar det svenska välfärdssystemet. Enligt skatteverket har 30-50 procent av invandrarna falska och flera identiteter som var och en ger rätt till olika bidrag. Missbruk och fusk med bidrag sker speciellt på svenska låginkomsttagares och fattigpensionärers bekostnad.

Du som tillhör den svenska politikeradeln och har valt att tjäna Den djupa staten i stället för det folk som valt dig. Du som är journalist i gammelmedia och har valt att angripa kritiker av etablissemanget, i stället för att kritiskt granska detsamma. Du som ingår i kultureliten och har valt att lyfta fram främmande kulturer, i stället för att bevara och utveckla den svenska. Den djupa stat som ni horar åt består av Bonnierimperiet, Schipstedkoncernen och Wallenbergsfären med mera och är en del av den maffia av globalister som först har bekrigat Mellanöstern och Afrika och därefter arrangerat den massmigration som vi nu ser utvecklas till en demografisk förändring av vårt land av tidigare ej skådat slag ochsom inom några årtionden riskerar att göra oss svenskar till en minoritet i vårt eget land.

Denna globalistiska maffia kontrollerar ekonomiproduktionen i Väst genom det Centrala bankväsendet och Rotschildkoncernens dominans av Federal Reserv. Men även ideologiproduktionen via kontroll av Hollywood, Media och kultursektorn i Väst.

I denna maffia saknas så gott som helt araber eller individer som kallar sig för muslimer. I stället använder sig globalisterna främst av arabiska muslimer och afrikaner som frontsoldater i sitt migrationskrig mot det vita Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet.

För att manipulera och kontrollera vårt tänkande använder och förvanskar globalisterna religioner och ideologier, samt stämplar sedan stigmatiserande epitet på allt som hotar deras makt. Den politiska höger/vänster skalan är deras främsta konstruktion för att splittra folken.

Den av globalisterna arrangerade massmigrationen har skapat ett Sverige med snabbt växande parallella samhällen av migranter som tillför kulturfrämmande element såsom hedersvåld mot kvinnor, barnäktenskap, polygami, offentliga böneutrop, klanröstning i allmänna val och ovilja att anpassa sig till svenska seder och bruk.

Vi har fått en ny typ av kriminalitet såsom gruppvåldtäkter av ”svennehoror”, som i själva verket kan betraktas som krigsbrott, överfallsstölder av gamla och försvarslösa svenskar, samt regelrätta krig mellan invandrargäng. De parallella samhällena har även försett globalisternas ISIS i Mellanöstern med proportionellt sett flest legosoldater från Europa, som riskerar att fortsätta sin verksamhet när de nu återvänder till Sverige.

Till alla er i det svenska etablissemanget vill jag säga: De åsiktskorridorer som ni skapat under de senaste 10 till 15 åren, smutskastar, stigmatiserar och gör varje kritiker av er gränslösa invandringspolitik till samhällets paria, är ingenting annat än pissrännor som ni riktar mot de fosterlandsvänner som värnar sitt eget land, sin egen kultur och sitt eget folk.

Vi skall heller inte glömma den Djupa statens lakejer i Sverige som genom sin försåtliga lobbyverksamhet oftast initierar dreven mot oliktänkande. Det gäller till exempel organisationer som Svenska kommittén mot ”antisemitism” (SKAM) och Vänskapsförbundet Sverige-Israel. Det europeiska judiska Paideia med säte i Sverige, inrättat med medel från Göran Perssons tidigare regering och som har påtagit sig en ledande roll i att göra svenskarna till en minoritet i sitt eget land, samt Myndigheten för sionistisk ideologiproduktion – Forum för levande historia – vars chef anser att det inte finns någon svensk kultur.

Särskilt värt att notera är det samarbete som sker centralt mellan muslimska och judiska organisationer för bägges särintressen.

Och sist men inte minst har vi Expo/Afa/Pikatus som, under ledning av Robert Aschberg, helt öppet bedriver åsiktsregistering och förser Media med uppgifter som används för smutskastning av sverigevänner – vilket de får offentliga priser för – i stället för att ställas inför rätta.

Vi skall aldrig glömma Bechir Rabani, den unge palestiniern som bildade gruppen Swedish Girls also Matters, som ett svar på gruppen Black Lives Matters, i solidaritet med alla våldtagna ”svennehoror”. Han hävdade den djupa förståelsen av att Palestina tillhör palestinierna och Sverige tillhör svenskarna. När han blev anklagad av sina egna för att vara en så kallad Husblatte, kontrade han med att hellre är jag Husblatte än Bonnierblatte. Han axlade den mantel som alltför få svenska män tagit på sig och varnade för att Sverige är på väg att bli ett nytt Mellanöstern. Han konfronterade även Robert Aschberg Den djupa statens dörrvakt no 1, innan han tragiskt avled under oredovisade omständigheter. Frid över hans minne.

Det folk och det land som våra politiskt valda ombud är satta att tjäna har de i själva verket förrått med hjälp av det hycklande mantrat om ”allas lika värde”, som bland annat lett till att svenskar av ekonomiska skäl tvingas avstå från tandvård alltmedan illegala välfärdsmigranter får tandvård för 50 kr, utan att ens behöva styrka sin identitet, eller faktiska tillgångar i hemlandet.

Men det slutar inte där. Det är värre än så. Det är i själva verket ett folkmord på oss svenskar enligt FN:s definition, eftersom det är planerat och sker i syfte att succesivt byta ut och ersätta de etniska svenskarna med utomeuropeiska etniciteter och kulturer. Det är en upplösning av hela vår nation.

Till alla sverigevänner vill jag säga: Nu har vi knutit näven i byxfickan tillräckligt länge. Vi skall bespara våra barn och barnbarn frågorna: Varför gjorde ni ingenting? Varför lät ni våra förfäders arbete med att bygga vårt land förstöras? Varför gick ni inte samman i en enad front mot dem som förrådde vårt land? Hur kunde ni leva era liv utan att ta kamp för era nära och kära? Vad blev det av er?

Åsiktskorridorerna i Sverige grundar sig på Frankfurtskolan. Denna nya socialism omfattar urartad feminism, så kallad anti-rasism, invandrares och minoriteters särintressen, samt allt som ryms inom HBTQ. Den förespråkar upplösning av könstillhörigheten, av familjen och av nationen, samt att den individuella identiteten ersätter den kollektiva. I Sverige har det sedan 20 år i praktiken inneburit att vi har haft en minoriteternas diktatur. Den politiska korrektheten – PK-ismen – upprätthålls genom att de som kontrollerar Media har tolkningsföreträdet när det gäller att sätta de politiska epitet på meningsmotståndare som bäst passar den egna ståndpunkten.

Resultatet har blivit att invandringskritiker stämplats som ”rasister och/eller nazister”. Det är i den första åsiktskorridoren. Här räcker det med att peka på effekterna av invandringen för att bli utstampad. I den andra åsiktskorridoren finns de som även tar upp orsakerna till massmigrationen. De stämplas med de mest tabubelagda epiteten som ”antisemiter” och ”förintelseförnekare”, helt enkelt eftersom de pekar på globalisterna, där det finns ett dominerande inslag av personer som kallar sig för judar. Som om det är sverigevännernas fel.

Det kanske mest kända exemplet på detta är SD:s före detta riksdagsledamot Anna Hagvall som, förtjänstfullt för första gången under 2000-talet, i en motion förra mandatperioden kritiserade monopoliseringen inom Media. Eftersom det sätter fokus på Bonnier och Schipsted, så blev hon stämplad i deras Media som ”antisemit”, trots att hon inte hade skrivit en enda rad om judar i sin motion.

Dessa epitet har lett till beröringsskräck, en rädsla för att bli besmutsad av andra, en ovilja att enas om att rädda Sverige i kamp för yttrandefrihet för alla. Låt oss växa upp och sluta med det tramset och i stället gå samman i en enhetsfront som skulle kunna utgöras av följande paroller:

  • Sverige tillhör svenskarna
  • Bekämpa Globalismen 
  • För nationellt oberoende
  • Bekämpa folkutbytet
  • Återvandring för dem som inte passar in

Till manifestationer med denna plattform kan olika organisationer och partier ansluta sitt stöd och deras representanter och eller oberoende talare fritt utveckla olika perspektiv på parollerna.

Stå upp för allas yttrandefrihet – utan undantag. Ner med den skönsmässiga lagen Hets mot folkgrupp, som främst riktar sig mot etniska svenskars yttrandefrihet. Det är vår gemensamma skyldighet mot oss själva och våra ättlingar att ta kamp för vårt kära fosterland och vårt folk. Låt oss enas i en front med utgångspunkt i att Sverige tillhör svenskarna.

PS1 När jag lyssnade på talet till morgonkaffet, upptäckte jag ett fel. Jag kallade Bechir Rabanis White Girls also Matters (WGM) för Swedish Girls also Matters. Men jag ändrar inte i texten. Sagt är sagt och kanske ger felet Bechirs arbete ytterligare ett perspektiv. DS

PS2 Jag fick en tänkvärd reaktion om att ”För nationell oberoende och internationell solidaritet” kan vara ett tillägg, eftersom det ju gäller även för andra nationer som Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och Venezuela. DS

Vilka är Globalisterna? Lasse Wilhelmson föreläser i Göteborg den 3 februari 2019

Vilka är Globalisterna?

Så kapas den fria tanken, videoföreläsning i april 2018, del 1 och del 2

Del 1

Del 2

 

 

 

Från judisk marxist till svensk nationalist – videointervju med Lasse Wilhelmson

Klicka https://www.brighteon.com/6048165068001 för att få upp videon i en ny flik.  (WordPress tillåter ej inbäddning från Brighteon.)

Kampen för det fria ordet (Diskussion med Lasse Wilhelmson om bl.a. J-frågan, kommentar av Peter Harold – Skrivarens blog

Utdrag ur filmen: Det fria ordet – Fallet Lasse Wilhelmsson

Läs hela artikeln på News Voice

Recension av ”Ett porträtt med många historier – artiklar i urval på tvärs mot en ny världsordning, av Pia Hellertz

Recension av ”Ett porträtt med många historier – artiklar i urval  på tvärs mot en ny världsordning, av Pia Hellertz