FÖRFATTAREN

Lasse Wilhelmson

Lasse Wilhelmson

Lasse Wilhelmson är född den 7 maj 1941 i Stockholm, men har bott större delen av sitt liv i Täby kommun.  Han har fem vuxna barn och ett växande antal barnbarn.  Lasse har en judisk släktbakgrund genom sin mor och släkt i Israel, Sverige och USA.  I  början av 1960-talet bodde Lasse några år i Israel.

Lasse har arbetat som forskare och lärare i pedagogik på universitetet i Stockholm, med fördelning av medel för pedagogisk forskning på fd Skolöverstyrelsen (SÖ), som utbildare och konsult med främst förändringsarbete inom organisationer samt utvärderings- och jämställdhetsfrågor på fd Statens Institut för Personalutveckling (SIPU), men även som egen företagare inom samma områden.  Han avslutade sitt yrkesverksamma liv med arbete med barn med särskilda behov och som träslöjdslärare i Akalla.  Sedan 2004 har Lasse arbetat som ansvarig för Alhambra Förlags verksamhet i Stockholm.  Lasse har förtjänstmedaljer från såväl statlig som kommunal tjänst, det senare som förtroendevald.

Lasse var med om att bygga upp och leda vietnamrörelsen i Sverige och har en mycket lång erfarenhet av fackligt arbete i  Statstjänstemannaförbundet (ST), kommunalpolitiskt arbete (Täbypartiet), samt föreningsarbete i övrigt på ledande nivåer.  På 2000-talet har han också arbetat i Judar för en Israelisk/Palestinsk Fred (JIPF), i Folket i Bild kulturfront (FiB/k) och med solidaritetsarbete för Irak och Palestina.

Lasses unga år präglades av judeförföljelserna under andra världskriget och han blev senare ett barn av 68-rörelsen.  Men det var först på 2000-talet som han började engagera sig aktivt i palestinafrågan, ett arbete som efterhand ledde fram till en personlig uppgörelse med hans judiska identitet och ideologier överhuvudtaget.  I dag ser han sig som en oberoende humanist och sanningssökare.

Lasse anser att Israel fn är det största hotet mot fred i världen och att Sionismen är det största hotet mot mänskligheten.  Därför är det  nu viktigt att ena alla demokratiska och antirasistiska krafter mot sionismen, från höger och vänster och bland sekulära och troende.

Solidaritetsarbete med palestinierna bör därför ges högsta prioritet.

PS Då jag i olika sammanhang blivit anklagad för att vara ”antisemit”, vill jag deklarera att jag är kategoriskt emot alla former av rasism. Det innebär att jag är motståndare till den judiska statens apartheidsystem. Vidare stödjer jag de fördrivna palestiniernas oförytterliga rätt att komma hem. Jag anser också att alla människor, även de mellan Medelhavet och Jordanfloden, skall ha samma rättigheter. Om du som läser mina artiklar hittar något som du anser vara rasistiskt, vill jag att du kontaktar mig, så skall jag antingen förklara vad jag menar, eller ändra i texten.  DS

Radiointervju 147 min på Radio Nordfront

Radiointervju 60 min på Direktdemokrati Halmstad

Se även Metapedia

Lasse kan nås på lassewilhelmson6@gmail.com