Irak, Palestina, Afghanistan – Samma ockupation?

En seminariedokumentation, maj 2007 — Filer för nedladdning

Medverkande skribenter: Eftikhar Hashem Alhusainy, Muhammed Bahar Al-Faydi, Jawad al-Khalisi, Gilad Atzmon, Ramzy Baroud, Ulf Carmesund, Stefan Lindgren, Snorre Lindquist, Jan Myrdal, Johan Peanberg, Jesper Svartvik, Sydsvenska Dagbladets ledarredaktion

Den 18 mars 2007 hölls på ABF-huset i Stockholm ett seminarium under rubriken IRAK, PALESTINA, AFGHANISTAN – Samma ockupation? Seminariets arrangörer ville belysa dessa tre krig, eller snarare ockupationer, i ett sammanhang för att på så sätt stärka solidaritetsarbetet i samtliga tre fall. Seminariet, i vilket både svenska och internationella gäster deltog som talare, hölls i anslutning till de protester som arrangerades vid fyraårsdagen av invasionen av Irak.

I denna dokumentation återges, förutom alla seminariets tal, även de efterföljande debatterna i Sydsvenska Dagbladet och Expressen, samt arrangörernas och seminariemoderatorns svar på angreppen mot seminariet.

Dokumentationen, som finns här för nedladdning som pdf-fil, är givetvis fri att spara ner och skriva ut för eget bruk. Den är också fri att lägga upp som pdf-fil på andra webbplatser, bloggar etc, förutsatt att dess innehåll inte ändras. Den är även fri att mångfaldiga på papper för egen utdelning eller försäljning, under samma förutsättning.

Dokumentationen finns i två layoutversioner, en enklare som i första hand är avsedd för privata, enkelsidiga utskrifter på A4 (47 s) och en som är avsedd att tryckas dubbelsidigt på antingen sadelhäftat A3 eller sidohäftat A4 (60 s). Båda versionerna innehåller dock samma texter i likalydande redigering.

seminarieskrift_a4_for_privatkopiering.pdf, 47 s (1,43 MB)
seminarieskrift_a4_for_tryckning.pdf, 60 s (1,86 MB)

”Vad som sker i Irak är folkmord. Vi förstår inte riktigt varför detta inte fördöms av omvärlden, särskilt av européerna. Vi uppfattar det som om européerna bekymrar sig mer än så om mänskliga rättigheter och att opponera sig mot sådana brott mot mänskligheten, men tyvärr har de inte gjort det.”
Dr Sheikh Muhammed Bashar Al-Faydi, talesman för The Association of Muslim Scholars, Irak

”Som det nu ser ut växer Afghanistankriget och det öppnar möjligheten att Afghanistan ännu en gång blir den tuva som välter ett stort lass. […] Den allt överskuggande uppgiften i fredsarbetet är nu att framtvinga ett svenskt tillbakadragande från Afghanistan.”
Stefan Lindgren, ordförande i Föreningen Afghanistansolidaritet

”Jag uppmanar grupper som arbetar för en rättvis fred mellan palestinierna och israelerna att […] vara vänliga att avstå från att tvinga specifika program på det palestinska folket, vilket […] måste vara de som slutligen bestämmer över sitt eget öde och vars formulering av en rättvis fred har varit det mest förbisedda men samtidigt väsentligaste kravet. Utan dem kommer det varken att bli fred eller rättvisa.”
Ramzy Baroud, The Palestine Chronicle

”Drivkraften bakom erövringskrigen mot, och ockupationerna av, Afghanistan, Irak och Palestina är ytterst ekonomiska och maktpolitiska. Det kan utredas. Men det säger inte att de ideologiska faktorerna kan negligeras. [..] När det gäller invasionen av Palestina, de upprepade erövringskrigen, den pågående ockupationen av Palestina och ockupanternas brutalitet mot det palestinska folket har den sionistiska ideologin varit – och är så fortfarande – bestämmande.”
Jan Myrdal, skriftställare

”Det är min plikt att framhärda i att judiskhet är en ideologi, eller åtminstone en mentalitet. Det är en idé som gjorde an-Nakba möjlig, det är en ideologi som har upprätthållit en politik av etnisk rensning under sextio år, det är en unik känsla som stillatigande accepterar att 80 procent av Gazas befolkning svälter.”
Gilad Atzmon, musiker, skribent, filosof

”Vid det här laget bör det framstå, utan minsta tvivel, att den grundläggande orsaken till allt elände i dagens Irak är ockupationen. Samt att ett första steget mot en politisk lösning endast kan inledas med ett beslut och en agenda som sätter en tydlig tidpunkt för ett totalt bortdragande av ockupationsstyrkorna från landet.”
Sheikh Jawad al-Khalisi, generalsekreterare i Iraqi National Foundation Congress